HIZLI SATIŞ NEDİR?

Müşteri veya işlem yoğunluğunun çok olduğu satış noktalarında; satış işlerinin bilgi işlem teknolojileri aracılığıyla kolaylaştırılarak, çok seri ve pratik şekilde yapılmasına “hızlı satış” denir.


 

TİCARİ PROGRAM NEDİR?

İşletmelerdeki ticari faaliyetlerin ( borç – alacak takibi, kasa takibi, stok takibi, fatura yazdırma vb. ) bilgisayar ortamında yapılabilmesi amacıyla, genellikle ticari yazılım firmaları tarafından geliştirilmiş bilgisayar programlarının tümüne “ticari program” denir.


 

TİCARİ YAZILIM NEDİR?

İşletmelerdeki ticari faaliyetlerin ( borç – alacak takibi, kasa takibi, stok takibi, fatura yazdırma vb. ) bilgisayar ortamında yapılabilmesi amacıyla, genellikle ticari program üreten firmalar tarafından geliştirilmiş bilgisayar yazılımlarının tümüne “ticari yazılım” denir.


 

BORÇ NEDİR?
Bir kişinin, başka bir kişiden; genellikle daha önceden aldığı para, mal, hizmet gibi herhangi bir hesaba mukabil olarak, yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüktür.


 

ALACAK NEDİR?

Bir kişinin, başka bir kişiye; genellikle daha önceden verdiği para, mal, hizmet gibi herhangi bir hesaba mukabil olarak, henüz eline geçmemiş para, mal, veya hizmettir.


 

STOK NEDİR?

Ticari işlemlerde alış veya satışa konu olan tüm ürünlere ( mal veya hizmet ) stok adı verilir.


 

CARİ NEDİR?

Bir işletme ile borç – alacak ilişkisi olabilen tüm kişi veya kuruluşlara cari adı verilir.
Bu kişi veya kuruluşlar; müşterileriniz, ürün aldığınız tedarikçiler, toptancılar, işletme içinde çalışan personel veya işletmenin sahipleri olabilir.


 

FATURA NEDİR?

Mal veya hizmet satışının gerçekleştiği durumlarda; müşterinin borçlandığı tutarı ve satış bilgilerini, göstermek üzere mal satan tarafından müşteriye verilen resmi belgeye fatura adı verilir.


 

DÖVİZ NEDİR?

Yabancı ülke para birimlerine döviz adı verilir.

Bir ülkenin para biriminin, başka bir ülkenin para birimine dönüştürülmesi işlemine de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denilir.


 

BARKOD NEDİR?

Görsel özellikli makinelerin kolaylıkla okuyabilmesi amacıyla, belirli bir kodlama sistemine bağlı kalınarak; değişik kalınlıklardaki çizgi ve boşlukları kullanarak veri oluşturma yöntemidir.


 

BARKOT NEDİR?

Kelimenin doğru ifadesi “Barkod” şeklinde olmalıdır. Görsel özellikli makinelerin kolaylıkla okuyabilmesi amacıyla, belirli bir kodlama sistemine bağlı kalınarak; değişik kalınlıklardaki çizgi ve boşlukları kullanarak veri oluşturma yöntemidir.


 

SENET NEDİR?

Borçlu olan bir kişi veya kurum, borcunu hemen ödemeyip, ileriki bir tarihte ödemek üzere düzenlediği, veren kişi aleyhine delil teşkil eden yazılı hukuki belgeye senet adı verilir.


 

ÇEK NEDİR?

Bir kimsenin bankaya hitaben yazdığı, bankada bulunan hesabından belgede yazılı tutar kadar miktarı, yine belgede adı yazılı olana veya onun yönlendirdiği kimseye ödenmek üzere, belli hükümlere tabi olarak düzenlenen kıymetli bir evraktır.


 

YEDEKLEME NEDİR?

Yangın, hırsızlık, deprem, virüs bulaşması, sistem çökmesi vb. risk etkenlerine karşı, bilgilerin geri dönülemez biçimde kaybolmasını engellemek amacıyla, önemli bilgilerin kopyasının alınarak farklı bir lokasyonda ( mümkünse farklı bir binada) saklanması işlemidir.


Bu sitede yayınlanan video, görüntü veya yazı içeren her türlü bilgi YAYLASOFT a aittir.Bunlar herhangi bir şekilde yazılı izin olmadan kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

Comments are closed.

^ Yukarı Çık